Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2012рік Інформація про зміну складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 35985756; місцезнаходження емітента 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: sc_capital@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення :

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Юридична компанія «Правозахист Інвест» (далі-Товариство) від 17.02.2012р. прийняте наступне рішення:

1.  З 17.02.2012р. звільнити  на підставі заяви про звільнення за власним бажанням Каменську Марину Андріївну (паспорт серії АЕ №917878, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 23.12.1997р.) з посади директора Товариства. Каменська М.А. перебувала на даній посаді з 19.09.2011р. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. З 20.02.2012р.  на підставі заяви призначити Підвалюк Ольгу Вікторівну (паспорт серії МЕ №272975, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.04.2003р.) директором Товариства безстроково за сумісництвом. Протягом своєї діяльності Підвалюк О.В. займала посади юриста, головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності, документообігу та кадрової роботи, головного спеціаліста контрольно-ревізійного відділу, юриста юридичного відділу, провідного юриста, начальника відділу торгівлі цінними паперами. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест»                                                                                                                                 Підвалюк О.В.

ProEmitent.INFO